ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καρκίνος προστάτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρκίνος ουροδόχου κύστης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρκίνος ουρητήρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρκίνος νεφρού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρκίνος πέους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρκίνος όρχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρκίνος επινεφριδίου